การแก้ไขปัญหาข้างต้นจะต้องใช้วิธีสองทางและความช่วยเหลือจากภายนอกจากหลายแหล่ง 

การแก้ไขปัญหาข้างต้นจะต้องใช้วิธีสองทางและความช่วยเหลือจากภายนอกจากหลายแหล่ง 

ในด้านหนึ่ง ความช่วยเหลือทางเทคนิคของ IMF อย่างต่อเนื่องในการดำเนินการตามงบประมาณและงานคลังยังคงมีความจำเป็นเพื่อพัฒนาระบบควบคุมระหว่างกาลให้ดีขึ้นเหนือภาระผูกพันและเงินค้าง มาตรการในการปรับปรุงธรรมาภิบาล (เช่น การทำให้เป็นปกติและ “ปิดล้อม” การแลกเปลี่ยน ธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสด และธุรกรรมที่ไม่ใช่งบประมาณภายในระบบคลัง) ก็มีความจำเป็นเช่นกัน ในทางกลับกัน IMF มีแผนที่จะเปลี่ยนการเน้นความช่วยเหลือด้านเทคนิคไปสู่

การกำหนดงบประมาณมากขึ้น และให้ความสำคัญกับปัญหาที่ฝังรากลึกในการจัดทำงบประมาณ

และความโปร่งใสทางการคลัง กำลังร่างมาตรฐานตัวอย่างสำหรับการเตรียมงบประมาณตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของ IMF ในเรื่องความโปร่งใสทางการคลังสิ่งสำคัญคือประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ที่กำลังฟื้นตัวยังคงพยายามเพิ่มความโปร่งใสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการเงิน ตลอดจนยกระดับธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจรัสเซียฟื้นตัวในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยชั่วคราว เช่น การลดค่าเงินรูเบิลอย่างรุนแรงและราคาน้ำมันที่สูงมาก การฟื้นตัวนี้ไม่น่าจะยั่งยืนหากไม่มีมาตรการเพิ่มเติม เนื่องจากแทบไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญของเศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายและเสถียรภาพทางกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้รัสเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน นโยบายการคลังต้องมุ่งไปที่การเงินสาธารณะที่ยั่งยืน 

และจำเป็นต้องมีความชัดเจนของความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกลางและภูมิภาค

การหารือเกี่ยวกับการปรับระยะเวลาหนี้ที่ต่ออายุกับเจ้าหนี้ทวิภาคีอย่างเป็นทางการมีขึ้นภายในสิ้นปีนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีการเจรจาโครงการ IMF ใหม่ก่อนการหารือเหล่านี้หากมองในมุมกลับกัน นี่คือการแจกแจงการเกินดุลการค้าของจีนตามสายอุตสาหกรรมต่างๆ ยอมรับเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นสินค้าหลักซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำมัน และเส้นสีฟ้าอ่อนเป็นเครื่องจักร 

ส่วนเส้นอื่น ๆ เกินดุลการค้าตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นไป จนถึงเดือนตุลาคม 2549 ที่สำคัญเส้นสีแดงคือ วัสดุพื้นฐานที่จีนเป็นผู้นำเข้าสุทธิ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นผู้ส่งออกสุทธิคำถามคือทำไมเราต้องกังวลเกี่ยวกับกระบวนการเติบโตนี้ คงไม่เป็นปัญหาหากจีนเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็ก สำหรับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็ก 

พวกเขาสามารถทำสิ่งนี้ต่อไปได้ค่อนข้างนาน ปัญหาคือจีนไม่ใช่เศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็กอีกต่อไป วันนี้จีนเป็นเศรษฐกิจในตลาดหลายแห่งที่จีนเป็นผู้กำหนดราคาและสิ่งที่จีนทำนั้นสร้างความแตกต่างให้กับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ความกังวลคืออะไร? ข้อกังวลคือกระบวนการนี้อาจหยุดชะงักเนื่องจากราคาที่ลดลงในภาคการผลิตที่ล้น หรืออาจมีขีดจำกัดในการเติบโตของตลาดส่งออก ศาสตราจารย์ Srinivasan พูดถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นพิษเป็นภัย ประเทศจีนมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออำนวย

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ไฮโลออนไลน์ได้เงินจริง