จะได้สานต่อความร่วมมืออันยอดเยี่ยมผมได้พยายามอธิบายถึงความท้าทายที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก

จะได้สานต่อความร่วมมืออันยอดเยี่ยมผมได้พยายามอธิบายถึงความท้าทายที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้รับแรงผลักดันตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2559 ท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ภายนอกที่ฟื้นตัว และการเติบโตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ในปี 2559 การเติบโตที่แข็งแกร่งคาดว่า จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ด้วยการเติบโตประจำปีที่ร้อยละ 2.8 ในปี 2561 การบริโภคคาดว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่

ตึงตัวและการลงทุนคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งโดยมีโครงสร้างพื้นฐานและโครงการที่อยู่อาศัยที่สำคัญ

อยู่ในระหว่างดำเนินการเศรษฐกิจคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ประมาณร้อยละ 3 ในระยะปานกลาง ซึ่งใกล้เคียงกับศักยภาพของมันแม้จะมีอัตราเพิ่มขึ้นท่ามกลางอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของสหรัฐ แต่สภาวะทางการเงินโดยรวมยังคงผ่อนคลาย โดยต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำและคงที่ ในขณะที่การเติบโตของสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 21 (y/y) 

ในเดือนตุลาคม 2017 ราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยกลับมาเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี ​​2016 และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ถึงมิถุนายน 2560 ก่อนที่จะคงที่มากกว่านี้ ท่ามกลางความเฟื่องฟูของตลาดที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ทางการยังคงใช้แนวทางสามง่ามในการส่งเสริมอุปทานบ้านและเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการระดับมหภาคและอากรแสตมป์ในการทำธุรกรรมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินทางการยังคงเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลและการกำกับดูแลในภาคการเงิน 

รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบที่อาจเกิดขึ้นและการเก็งกำไร

ตามกฎระเบียบ ตลอดจนการประสานงานระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล และการเจรจาอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลของจีนแผ่นดินใหญ่ ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศที่มั่นคงและมีข้อได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงยังคงใช้โอกาสใหม่ ๆ ในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลก 

รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจฟินเทคผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆอย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ รวมถึงจากภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องของจีนแผ่นดินใหญ่ การถอนตัวจากการรวมกลุ่มข้ามพรมแดน การปรับตัวที่อาจเกิดขึ้นตามความเจริญด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ตลอดจนระยะยาว ความท้าทายจากประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็ว 

กรอบนโยบายที่แข็งแกร่งและบัฟเฟอร์ที่เพียงพอช่วยรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ แม้จะมีกระแสเงินทุนขนาดใหญ่และผันผวน แต่ความเปราะบางภายนอกยังอยู่ในระดับต่ำด้วยสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิขนาดใหญ่และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 

การบริหารการคลังแบบอนุรักษ์นิยมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาช่วยสร้างกันชนขนาดใหญ่ โดยมีเงินสำรองทางการคลังประมาณ 25 เดือนของค่าใช้จ่ายภาครัฐทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สร้างกองทุนสำรองเงินทุนที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่เพียงพอ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากล และคุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่งมาก ต้องขอบคุณกรอบการกำกับดูแลและการกำกับดูแลที่ได้รับการปรับปรุง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยง (LERS) เป็นจุดยึดที่น่าเชื่อถือสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็กที่มีอุตสาหกรรมบริการทางการเงินแบบบูรณาการขนาดใหญ่ทั่วโลกที่เปิดรับกระแสข้ามพรมแดน

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์